Vertex D1320HW

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

    บริษัท พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดจำหน่าน โปรเจคเตอร์ ( Projrctor ) เป็นอุปกรณ์สำคัญในการประชุม เพื่อฉายภาพให้มีขนาดกว้าง โดยเราจัดจำหน่ายโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อต่างๆ อาทิ Acer , Ask Proxima , BenQ , Canon , Dell , Casio , Epson , Gygar , Hitachi , Infocus , Nec , Optoma , Panasonic , Ricoh , Samsung , Sanyo , Toshiba , Vertex , Viewsonic , Vivitech เรามีชีมช่างที่เชียวชาญ โดยเฉพาะในการดูแลติดตั้งและบริการหลังการขาย เราจำหน่ายโปรเจคเตอร์ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑล 

รายละเอียดสินค้า

Vertex D1320HW
1. สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องโปรเจคเตอร์ได้
2. มีขนาดเลนส์ F 1.45-3.98 , f= 4.3-94.6 mm.
3. สามารถซูมขยายภาพได้ไม่น้อยกว่า 330 เท่า โดยซูมขยายได้ไม่น้อยกว่า 22 เท่าในระบบ Optical และ 15 เท่าในระบบ Digital รวมทั้งสามารถปรับโฟกัสได้แบบอัตโนมัติและปรับได้ด้วยมือได้
4. มีไฟส่องสว่างด้านบนสองข้าง และไฟส่องสว่างด้านล่างสำหรับแท่นวางเอกสาร
5. สามารถปรับความละเอียดในการแสดงผลภาพได้อย่างน้อย 4 ระดับ ดังนี้ XGA , SXGA , 720P , 1080P
6. อุปกรณ์สร้างสัญญาณชนิด CMOS Sensor ขนาด 1/2 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5,000,000 Pixels อัตราความเคลื่อนไหวภาพไม่น้อยกว่า 30 fps
7. มี Function ที่สามารถแสดงภาพแบบแบ่งภาพได้ ( Split Function ) และ หยุดภาพชั่วคราวได้ ( Freeze Function )
8. สามารถบันทึกภาพภายในตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่า 32 ภาพ
9. มี Function : Enhance Text (E-text) เพื่อช่วยในการนำเสนองานที่เป็นรูปแบบของตัวหนังสือให้มีความคมชัดยิ่งขึ้น โดยมีปุ่มกดอยู่บนตัวเครื่อง
10. มีช่องต่อสัญญาณ Input อย่างน้อยดังนี้
    •    RGB Input x 2 
    •    Video Input x 1
    •    S-Video Input x 1
    •    Audio Input x 3
    •    HDMI Input x 1
    •    Microphone x 1
11. มีช่องต่อสัญญาณ Output อย่างน้อยดังนี้
    •    RGB Output x 2
    •    Video Output x 1
    •    S-Video Output x 1
    •    Audio Output x 1
    •    HDMI Output x 1
12. มีรีโมทสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องพร้อมช่องเก็บภายในตัวเครื่อง
13. มีหูหิ้วยึดติดกับตัวเครื่อง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
14. มี Function WIFI Input Technology ช่วยในการนำภาพจากคอมพิวเตอร์ Smartphone หรือ Tablet ทั้ง Windows , Mac , IOS และ Andriod แสดงผ่านเครื่องฉายภาพสามมิติแบบไร้สาย เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องโปรเจคเตอร์ หรือ จอรับภาพได้
15. มีช่องต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ ชนิด USB และ RS-232
16. น้ำหนักตัวเครื่องไม่เกิน 4 กิโลกรัม
17. บริษัทฯ เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจภายในประเทศไทยเพื่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ (มีเอกสารแสดง)
18. บริษัทฯ เจ้าของผลิตภัณฑ์มีศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ภายในประเทศไทยโดยเป็นหน่วยงานตรงของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่าย (มีเอกสารแสดง)
19. มีหนังสือแต่งตั้งแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ระบุถึงชื่อหน่วยงานโดยตรง

information